06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Een incident of crisis op school

Schokkende gebeurtenissen op school, zoals geweldsincidenten, een plotseling overlijden, een ongeluk en seksueel overschrijdend gedrag, hebben tot gevolg dat ze dagelijkse gang van zaken ontregelen. Afhankelijk van de ernst en omvang van de gebeurtenis kan dit leiden tot een incident of crisis binnen de school en tot een (ernstige) verstoring van veiligheidsgevoel van alle betrokkenen binnen de schoolgemeenschap.

Gevolgen van een crisis of incident kunnen zijn:

 • een vermindering van het algemeen welbevinden van leden van de schoolgemeenschap
 • vermindering van de studieresultaten
 • het ontwikkelen van psychosociale problemen en een posttraumatische stresstoornis van afzonderlijke leden van de schoolgemeenschap
 • daling van de kwaliteit van het onderwijs
 • ziekteverzuim en schooluitval

Voor de school is het van belang om een adequaat incidentmanagement te voeren waarbij de school voorbereid is en proactief handelt bij incidenten en crisissen.

Ook een training Incidentmanagement bij u op school?

Doelgroep

Locatiedirecteuren of coördinatoren, interne begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en andere medewerkers.

Cursusleider

Drs. Michaël von Bönninghausen tot Herinkhave is voormalig voorzitter van het landelijk netwerk Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Training Incidentmanagement op school

De training ‘Incidentmanagement op school’ ondersteunt de school bij het vormgeven van een proactief beleid met betrekking tot het managen van incidenten en crisissituaties als gevolg van schokkende gebeurtenissen. De focus van de training is gericht op het voorbereid zijn om adequaat te kunnen handelen in een incident of crisis.

Om de kwaliteit te borgen en de kennis up-to-date te houden bestaat het traject uit:

 • Training Incidentenmanagement
 • Studiedag(en)
 • Verdiepingsbijeenkomst(en)

Activiteiten:

 • Toerusten incidenten- of crisisteam.
 • Toerusten schoolteam.
 • Ontwikkelen en implementeren protocol.

Lees meer >

Studie ochtend – of middag(en)

Lees meer >

Verdiepingsbijeenkomst(en)

Lees meer >