06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Positieve seksuele ontwikkeling

Seksueel relationeel en intiem gedrag maakt onderdeel uit van de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Lichte vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag kunnen gezien worden als exploratief gedrag waarbij het nodig is dat de leerkrachten dit gedrag in dialoog met de leerlingen corrigeren.

Covitaal biedt een aantal trainingen die een positieve seksuele ontwikkeling ondersteunen en de leerkrachten leert hoe ze adequaat kunnen handelen bij grensoverschrijdend gedrag .

Ook een cursus “Veilig en vertrouwd handelen bij sexting” bij u op school?

Cursus “Vertrouwelijk en veilig handelen bij Sexting”

Sexting, het sturen van seksueel getinte foto’s, filmpjes en berichtjes is voor veel leerlingen de gewoonste zaak van de wereld. Doen ze dit in onderling vertrouwen dan kan het leuk en spannend zijn. Heel anders is het wanneer leerlingen de foto’s en teksten verspreiden in de school als onderdeel van een ruzie of pesten. Dit kan leiden tot een incident in de school. Lees meer >

Korte inhoud cursus

  • Casuïstiek –casuïstiek vanuit de school.
  • Kennis – veilige en onveilige sexting, seksuele ontwikkeling jongeren, juridisch kader.
  • Tools – criteria Vlaggensysteem.
  • Werkvormen – delen van kennis, filmpjes en opdrachten in groepen.
  • Borging – inbedding in seksuele vorming en mediawijsheid, sociale veiligheid, protocol.

Doel en resultaat

De directie en het schoolteam zijn toegerust om op een adequate manier te handelen bij veilige en onveilige vormen van sexting.

Erkend door Registerleraar

Geinteresseerd? Neem contact op >

Cursus ‘Versieren, verleiden en grenzen – Vlaggensysteem”

Doel van deze cursus is om met het gehele schoolteam een gemeenschappelijke visie en werkwijze te ontwikkelen over veilig relationeel en seksueel gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het adequaat kunnen interveniëren wanneer er sprake is van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Lees verder >