06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Cursus: Veilig en vertrouwelijk handelen bij sexting

Veel leerlingen doen aan sexting en sturen elkaar seksueel getinte foto’s, filmpjes en berichtjes. Doen ze dat in onderling vertrouwen dan kan dat leuk en spannend zijn. Heel anders is dat wanneer leerlingen dit vertrouwen schenden en de foto’s, filmpjes en teksten binnen school verspreiden. Maakt het versturen van seksueel getinte foto’s en berichtjes onderdeel uitmaakt van een ruzie of pesten dan kan de situatie snel escaleren en leiden tot grote verwarring soms met dramatische gevolgen. Sexting kan daarnaast ook juridische gevolgen hebben.

De cursus ‘Veilig en vertrouwelijk handelen bij sexting’ ondersteunt de school om adequaat om te gaan met verschillende vormen van sexting.

Doel en relevantie

Doel van de cursus is dat het schoolteam en de directie zijn toegerust om op een adequate manier te handelen bij veilige en onveilige vormen van sexting.

Opzet en inhoud

Casuïstiek
De deelnemers brengen eigen casuïstiek in van verschillende situaties van sexting in de klas en op school. Met behulp van een 6-tal criteria bepalen ze in welke situaties er sprake is van een veilige dan wel een onveilige vorm van sexting. Verder bespreken hoe ze in elk van deze situaties kunnen handelen in de school en in relatie met de ouders.

Kennisoverdracht
De deelnemers krijgen kennis aangereikt over:

 • Veilige en onveilige vormen van sexting.
 • De juridische aspecten m.b.t. sexting, grooming en sextortion.
 • De inbedding van sexting in de lessen seksuele vorming en lessen mediawijsheid.
 • Informatie over lesprogramma’s en websites m.b.t. seksuele vorming, mediawijsheid en sexting.
 • De handelswijze van de school bij een incident of crisis als gevolg van sexting.

Instrumenten of tools
De 6 criteria van het Vlaggensysteem. Met behulp van deze 6 criteria kunnen de deelnemers bepalen wanneer er sprake is van een veilige dan wel een onveilige, risicovolle vorm van sexting.

Werkvormen
De cursus is interactief met veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. De deelnemers werken in kleine groepjes aan opdrachten en bespreken met elkaar plenair de aanreikte kennis en informatie.

Borging

De resultaten van de cursus kunnen op de volgende manier geborgd worden binnen de school:

 • Sexting maakt onderdeel uit van de lessen seksuele vorming en mediawijsheid.
 • Onveilige vormen van sexting maken onderdeel uit van het sociaal veiligheidsplan en het incidentmanagement van de school.
 • Sexting maakt onderdeel uit van de protocol ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’, ‘gebruik van sociale media’ en het ‘pestprotocol’.

4.Resultaat

Na afloop van de cursus is het volgende bereikt:

 • Het schoolteam heeft kennis over de verschillende aspecten van sexting.
 • Het schoolteam weet hoe het adequaat kan handelen bij veilige en onveilige vormen van sexting.
 • Het schoolteam weet hoe sexting geborgd kan worden in de school.

Erkend door Registerleraar

De cursus ‘Veilig en vertrouwelijk handelen bij Sexting’ is met 3 Registeruren erkend bij Registerleraar.

Praktische informatie

 • De cursus bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.
 • De cursus wordt in compagnie uitgevoerd op school.
 • Afspraken over kosten van de cursus in onderling overleg.

Ook een cursus Veilig en vertrouwelijk handelen bij sexting? bij u op school?

Onderwijssector
basisonderwijs
speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

Looptijd: 01-03-2017

Urenverdeling
3 uur contacturen
0 uur zelfstudie +
3 uur totaal

Verdeling naar inhoud
3 uur pedagogisch * 0 uur overig

Cursusleider

De cursus wordt verzorgd door drs. Michaël von Bönninghausen tot Herinkhave, Psycholoog NIP. Hij heeft diverse internationale cursussen gevolgd op het gebied van incident- en crisismanagement in het onderwijs bij het Europese scholingscentrum voor schoolpsychologen ESPCT. Hij is voormalig voorzitter van het landelijk netwerk Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen.
Lees meer >