06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Visie en missie

Samenwerken in vertrouwen

Covitaal ondersteunt scholen bij het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de medewerkers van uw school. We sluiten aan op de dagelijkse praktijk van de school en bieden uw medewerkers concrete handvatten, instrumenten en inzichten om geleidelijk aan het eigen handelen te verbeteren. We maken gebruik van actuele wetenschappelijke kennis en inzichten en vertalen deze naar de praktijk op uw school. ‘Samenwerken in vertrouwen’ staat centraal in de relatie met onze partners.