06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Michaël von Bönninghausen tot Herinkhave

Michaël von Bönninghausen tot Herinkhave, PSYCHOLOOG NIP: onderwijspsycholoog, seksuoloog en eigenaar van Covitaal.

Opleiding

Klinische psychologie en wetenschapstheorie in Utrecht. In 2005 de internationale opleiding voor crisisinterventie in het onderwijs en lid van het Crisis Interventie Team van de sector Jeugd van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Beroepsverenigingen

  • Nederlands Instituut voor Psychologen
  • Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
  • International School Psychology Association