06 - 4641 2304 michael@covitaal.com

Positief pedagogisch handelen

Intro tekst positief pedagogisch handelen

Ook een Traject Positive Bahaviour Support bij u op school?

Positive Behavior Support – Traject

Positive Behavior Support (PBS) mag zich in het onderwijs in Nederland in een groeiende belangstelling verheugen. Doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat waarbinnen leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de leerprestaties als voor het gedrag op de school.

Volledig PBS-traject
De eerste stap bij de implementatie van PBS is het vormen van een PBS-team o.a. bestaande uit de directeur, leerkrachten en ouders.

Jaar 1 – de ‘groene’ interventies
De groene interventies zijn gericht op het bevorderen van positief gewenst gedrag bij alle leerlingen
Jaar 2 – de ‘gele’ en ‘rode’ interventies
De ‘gele’ interventies zijn bedoeld voor leerlingen die ondanks een goede implementatie van de ‘groene’ inter venties nog teveel ongewenst gedrag laten zien.
De ‘rode interventies’ zijn bedoeld voor leerlingen met een complexe gedrags-problematiek die om een individuele aanpak vraagt.

Geïnteresseerd? Lees verder of neem contact op >

Training Integraal Pedagogisch handelen

Tekst volgt